Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Consiliul Coordonator al organizațiilor etnoculturale acreditate pe lângă Agenție

Consiliul Coordonator al organizațiilor etnoculturale întrunește peste 75 de asociații etnoculturale ce reprezintă etniile conlocuitoare din Republica Moldova.

 

Membrii Consiliului promovează activ politica statului în vederea consolidării relațiilor interetnice, integrării sociale a minorităților etnice în spiritul toleranței, unității prin diversitate, dar și respectă principiile  unei societăți democratice.

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda