Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Agenția Relații Interetnice a organizat masa rotundă ”Consolidarea rețelei de mediatori comunitari – instrument aplicabil cu referire la comunitatea de etnie romă”

Pentru asigurarea funcționalității serviciului mediatorului comunitar pentru comunitatea de romi, la data de 10 aprilie curent, Agenția Relații Interetnice a organizat masa rotundă ”Consolidarea rețelei de mediatori comunitari – instrument aplicabil cu referire la comunitatea de etnie romă”. La eveniment au participat mediatorii comunitari, reprezentanții APC, societății civile și partenerii de dezvoltare.  

 

În mesajul său, Nicolae Rădița, director general adjunct a menționat rolul și impactul activității mediatorilor comunitari angajați, contribuția acestora la integrarea cetățenilor de etnie romă în societate, conlucrarea cu autoritățile publice locale și societatea civilă.

 

În vederea realizării eficiente a atribuțiilor de serviciu, la lucrările mesei rotunde s-a discutat despre evaluarea activității mediatorilor comunitari, experiențele, practicile și problemele în activitatea acestora. De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanțelor, Alexandru Lungu,  șef Direcția politici salariale, a vorbit despre planificarea resurselor financiare necesare pentru asigurarea exercitării activității mediatorilor comunitari și angajarea acestora în localitățile compact populate de etnicii romi.

 

 

Totodată, Ludmila Burlaca, Șef Direcția consolidarea relațiilor interetnice din cadrul ARI, a oferit informații cu privire la realizările din anul 2023, privind extinderea rețelei de mediatori comunitari, planificarea resurselor financiare pentru întreținerea funcției de mediator comunitar și creșterea salarizării acestora. De asemenea, pentru asigurarea coordonării, monitorizării și abordării sinergice în implementarea Programului pentru susținerea populației de etnie romă, au fost prezentate măsurile întreprinse de către ARI, APL, partenerii de dezvoltare, dar și vociferate obstacolele și limitările.

 

Evenimentul face parte din seria de activități desfășurate de către ARI în perioada 8-13 aprilie, în cadrul Săptămânii Culturii Romilor, ce se desfășoară în Republica Moldova.

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda